Zespół

Mariola Franus – Brankiewicz

partner, radca prawny
wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu nr rej. WŁ/JG/180. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1984 złożyła egzamin prokuratorski, a następnie radcowski. Posiada ogromne doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej podmiotom gospodarczym oraz jednostkom administracji publicznej i samorządowej. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w rozwiązywaniu problemów natury podatkowej, w sprawach związanych z procesami inwestycyjnymi, prawie spółek i papierów wartościowych. Jest szefem działu prawnego w jednej z większych spółek giełdowych położonej na terenie Województwa Dolnośląskiego. Pełniła funkcję przewodniczącego walnych zgromadzeń spółek publicznych. Od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz firm inwestycyjnych w tym realizujących wielkopowierzchniowe obiekty handlowe wraz z ich komercjalizacją oraz podmiotów zajmujących się wykonawstwem budowlanym, realizujących zamówienia publiczne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji procesowej przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej.

Martyna Kupiecka

partner, radca prawny
wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu nr rej. WŁ/LG/289. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności spadkowym oraz gospodarczym, zajmuje się transakcjami związanymi z obrotem wierzytelnościami, zabezpieczaniem wykonania umów, planowaniem spadkowym dla firm i osób fizycznych. Od ponad 10 lat świadczy pomoc prawną na rzecz jednego z największych banków w Polsce. Od 2004 r. jest członkiem rady nadzorczej jednej ze znaczących na rynku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji procesowej przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej.

Dawid Zawodziński

radca prawny
wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu nr rej. WŁ/LG/471 Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2008 złożył egzamin prokuratorski przed Komisją Ministra Sprawiedliwości. Wykonuje indywidualną praktykę prawniczą, a z Kancelarią współpracuje od 2009 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w prawie karnym  oraz prawie pracy. Reprezentuje klientów przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej.

Renata Piechuta

magister prawa
Absolwentka Wydziału Prawa WSM w Legnicy. Zatrudniona i kierująca Kancelarią od chwili jej powstania. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym w szczególności w procesach windykacji należności klientów Kancelarii. Doradza w zakresie prawnych aspektów bieżącej działalności klientów, w szczególności z obszaru prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Ilona Jamroż

magister administracji
Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 6 lat zatrudniona w Kancelarii. Zajmuje się sprawami związanymi z przygotowywaniem projektów pozwów i pism procesowych również w postępowaniu elektronicznym, prowadzeniem korespondencji z klientami Kancelarii i dłużnikami, oraz bieżącą obsługą kancelaryjną.