Windykacja

  • przeprowadzenie audytu windykacyjnego – czyli ustaleniu stanu prawnego zobowiązań i należności i zabezpieczenia roszczeń, eliminowania należności zagrożonych;
  • windykacji przedsądowej i prowadzenia mediacji z dłużnikiem;
  • zawierania ugód z dłużnikami w celu ograniczenia kosztów sądowych i egzekucyjnych;
  • prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i reprezentowanie interesów wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.