Prawo spatkowe

PLANOWANIE SPADKOWE DLA FIRM

  • przeprowadzenie audytu spadkowego – czyli ustalenie zasad dziedziczenia w firmie na podstawie zapisów umownych i obowiązujących przepisów prawa;
  • zaproponowanie planu sukcesji – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy i jej wspólników/właścicieli (zmiany umów, przekształcenia, testamenty, darowizny, zarząd majątkiem spadkowym itp.);
  • zaproponowanie konkretnych rozwiązań finansowych chroniących interesy majątkowe firmy, jej wspólników, akcjonariuszy czy też właścicieli pozwalające na sprawne i bezkonfliktowe przeprowadzenie postępowania spadkowego.

PLANOWANIE SPADKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  • przeprowadzenie audytu spadkowego – czyli ustalenie zasad dziedziczenia przy założeniu, że spadkodawca nie chce by doszło do dziedziczenia ustawowego;
  • zaproponowanie planu sukcesji – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb spadkodawcy/spadkodawców (darowizny, testamenty, zarząd majątkiem spadkowym, umowy spadkowe, zapisy, polecenia itp.);
  • zaproponowanie konkretnych rozwiązań finansowych chroniących interesy majątkowe spadkobierców, pozwalające na sprawne i bezkonfliktowe przeprowadzenie postępowania spadkowego.