Prawo karne

Nasza kancelaria prowadzi obronę w sprawach karnych we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu apelacyjnym, a także po uprawomocnieniu się orzeczenia i w postępowaniu wykonawczym. Podejmujemy się obrony we wszystkich kategoriach sprawa karnych.

Wykonujemy szeroki zakres usług z dziedziny prawa karnego:

  • Czynności na etapie postępowania przygotowawczego
  • Czynności na etapie postępowania sądowego – obrona oraz reprezentacja klientów przed sądami,
  • Sporządzanie zażaleń – apelacji – kasacji
  • Reprezentacja osób pokrzywdzonych i oskarżonych przed organami ścigania
  • Pomoc prawna oraz specjalistyczna porada w zakresie przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym, kodeksie karnym skarbowym oraz kodeksie wykroczeń
  • Pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego
  • Sporządzanie wniosków, pism, opinii prawnych
  • Prowadzenie spraw kryminalnych, karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych