Prawo handlowe i gospodarcze

  • reprezentacja w postępowaniu przesądowym, sądowym we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym, zabezpieczającym, ugodowym oraz w toku postępowania egzekucyjnego;
  • zakładanie i rejestracja spółek handlowych;
  • sporządzanie umów i statutów spółek, regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, sporządzanie projektów uchwał;
  • łączenie, podział, rozwiązywanie i likwidacja spółek;
  • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
  • opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i gospodarczego.