Prawo cywilne

  • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym, sądowym we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym, zabezpieczającym, ugodowym oraz w toku postępowania egzekucyjnego;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, oraz z tytułu gwarancji, rękojmi i niezgodności towaru z umową;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego – własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw oraz reprezentacja w postępowaniu wieczysto – księgowym;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu, o dział spadku, o zachowek, planowanie spadkowe;
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym o rozwód i separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, dotyczące władzy rodzicielskiej, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej;
  • sporządzanie, opiniowanie oraz renegocjacja umów cywilnych.