Prawo budowlane

  • reprezentacja w procesie negocjacyjnym oraz w toku realizacji inwestycji budowlanej;
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego, w tym uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zamiennym pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na użytkowanie, decyzji środowiskowych;
  • reprezentacja w sporach budowlanych przed właściwymi sądami powszechnymi;
  • opracowywanie dokumentów związanych z kompleksową realizacją inwestycji w procesie budowlanym.