Prawo bankowe

  • reprezentacja przed sądami we wszystkich instancjach oraz Sądem Najwyższym;
  • bieżąca obsługa prawna banków;
  • pomoc prawna w zakresie prawa bankowego, w tym opiniowanie umów zawieranych z instytucjami kredytowymi, negocjowanie warunków umów, reprezentacja w postępowaniu przed bankami;
  • pomoc prawna w zakresie prawa wekslowego oraz innych zabezpieczeń udzielanych kredytów i pożyczek oraz obrotu wierzytelnościami.