Prawo autorskie i prawa pokrewne

  • reprezentacja w sprawach o naruszenie własności intelektualnej przed sądami we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym i organami państwowymi;
  • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych;
  • sporządzanie i opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony praw autorskich oraz osobistych;
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za naruszenie osobistych i majątkowych praw twórcy;
  • ochrona dóbr osobistych;
  • prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji.