Prawo administracyjne i podatkowe

  • reprezentacja w przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym we wszystkich instancjach oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentacja w postępowaniu przed Urzędami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, Izbami Celnymi innymi urzędami w zakresie ustalania należności publicznoprawnych;
  • prowadzenie spraw w zakresie uzyskiwania wszelkiego rodzaju koncesji i zezwoleń.