Zasady współpracy

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w formach dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pisemnych opinii, analiz prawnych, umów, pism procesowych,
 • przeprowadzanie audytu np. wierzytelności, zawartych przez zleceniodawcę umów, stanu zabezpieczeń umownych itp.,
 • prowadzenie negocjacji i uczestniczenie w mediacjach,
 • występowanie przed wszystkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji państwowej i urzędami.

Zasady współpracy kształtowane są elastycznie, w zależności od konkretnych wymagań i oczekiwań klienta, najczęściej usługi prawnicze świadczone są w ramach:

 • stałej współpracy zapewniającej kompleksową i bieżącą obsługę prawną,
 • współpracy w ramach konkretnej sprawy obejmującej przygotowywanie projektów dokumentów, bieżące konsultacje, udział w negocjacjach, mediacjach, prowadzenie korespondencji w imieniu klienta w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego i poza nim, udział w rozprawach i innych posiedzeniach przed sądem i organami administracyjnymi,
 • sporządzenie indywidualnych opinii prawnych oraz udzielnie porad prawnych.

Wynagrodzenie

 • ryczałt rozliczany w ustalonym okresie rozliczeniowym (np. miesięcznym)
 • stawka godzinowa,
 • wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego, określone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Wspólnicy oraz współpracujący z Kancelarią prawnicy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Pliki do pobrania

 • dowód zawarcia ubezpieczenia
 • wpis na listę radców prawnych