Zapis windykacyjny

Od 23 października 2011 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu cywilnego, które wprowadziły instytucję zapisu windykacyjnego. Daje on spadkodawcy możliwość rozporządzenia poszczególnymi składnikami swojego majątku na rzecz konkretnych osób. Do dnia Czytaj …

Eksmisja

Od 16 listopada 2011 r. obowiązuje nowe brzmieniem art. 1046 § 4 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem komornik wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu Czytaj …